Hyperventilatie

Bij hyperventilatie adem je meer CO2 uit dan nodig is. Dit kan komen door angst, verzuring van het bloed of als gevolg van een hart of longziekte.

Symptomen kunnen zijn:

  • Duizeligheid
  • Kortademig zijn
  • Transpireren
  • Een slap gevoel hebben
  • Snelle hartslag
  • Druk, pijn of benauwdheid op de borst

Verkeerd ademhalen

Wanneer je angstig bent of je zorgen maakt, versterkt dit een verkeerde manier van ademhalen. Je ademt meer dan nodig is omdat de spieren meer zuurstof vragen om te vechten of te vluchten. Omdat de extra hoeveelheid zuurstof die je inademt niet wordt opgebruikt in hetzelfde tempo, ben je aan het overademen ofwel hyperventileren.

Zuurstoftekort

Wanneer je overademt, vernauwen bepaalde bloedvaten en neemt de bloedtoevoer naar de hersenen en bepaalde lichaamsdelen licht af. Er wordt ook minder zuurstof afgegeven aan de weefsels. Hoewel je door te overademen meer zuurstof inademt dan nodig is, is er toch minder zuurstof beschikbaar voor bepaalde gebieden in de hersenen.

Hyperinflatie van de longen

Bij astma of COPD (chronische obstructieve longziekte) werkt het anders en kan hyperventilatie zogenaamde “hyperinflatie” van de long veroorzaken. Dat betekent dat de long te ver wordt opgeblazen. Het wordt veroorzaakt doordat de luchtwegen in de long worden dichtgedrukt bij de uitademing en juist worden open gezogen tijdens de inademing. Daardoor gaat de long als een ventiel werken; bij snelle ademhaling gaat de lucht er makkelijk in maar weer moeilijk uit. Het leidt er toe dat iemand zichzelf als het ware “opblaast”. Dat geeft een kortademig en beangstigend gevoel, wat de hyperventilatie kan versterken. Het gaat meestal weer over met rust.

Behandeling door de fysiotherapeut

Mensen die last hebben van paniek en hyperventilatie kunnen baat hebben bij een behandeling bij de fysiotherapeut. Ook de oefentherapeut Cesar/Mensendieck kan hierin ondersteuning bieden.