Vergoedingen

Voor volwassenen en kinderen gelden er verschillende regels voor de vergoeding van behandelingen.

Vergoedingen voor volwassenen

De behandelingen voor volwassenen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar hoeveel behandelingen worden vergoed. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Wel of geen verwijzing maakt voor de “gewone” klacht niet uit voor de vergoeding.

Manuele therapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

Uw zorgverzekeraar of uw therapeut kunnen u vertellen of de behandeling voor u wordt vergoed, en in welke mate. Bent u eerder dit kalenderjaar al onder behandeling geweest bij een andere therapeut? Dan bent u zelf verantwoordelijk in de gaten te houden hoeveel behandelingen u nog vergoed krijgt.

Vergoedingen voor kinderen

De behandelingen voor kinderen (tot 18 jaar) vallen onder het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat je de eerste 18 behandelingen automatisch vergoed krijgt. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Heeft jouw kindje meer dan 18 behandelingen (per jaar) nodig? Dan komt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel extra behandelingen vergoed worden. Bij een chronische indicatie vergoedt de zorgverzekeraar alle behandelingen vanuit de basisverzekering.

Tarief

Zitting fysiotherapie/oefentherapie € 42,00
Zitting gespecialiseerde kinderoefentherapie € 52,00
Zitting manuele therapie € 52,50
DTF intake en onderzoek na screening € 65,00
Intake na verwijzing € 65,00
Telefonisch consult / video consult (inclusief oefenprogramma) € 42,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Medische verslaglegging op verzoek € 65,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 16,00

 

Verwijzing

Heeft u een klachten waarmee een fysiotherapeut of oefentherapeut kan helpen? U hoeft dan meestal niet eerst naar uw huisarts en u kunt meteen contact met ons opnemen.

In enkele gevallen is een verwijzing wel nodig, bijvoorbeeld als het om een chronische aandoening gaat. Neem in dat geval eerst contact op met uw huisarts of specialist. Daarna helpen we u graag verder.