Kinder-manueel therapie

Deze therapie is wezenlijk anders dan manueeltherapie voor volwassenen! Het is een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie met zachte technieken en kan worden toegepast op baby’s en kinderen die een blijvende beperking hebben in het bewegen van hun nekje. De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van het hoofd en/of overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan (ook wel Deformatieve Plagiocephalie genoemd). Ook gaat de baby over het algemeen met zijn hele lichaam strekken korte tijd na de geboorte.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

  • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje,
  • voortdurende onrust,
  • een afwijkende stand van het hoofd,
  • het kind overstrekt veel,
  • het kind huilt veel en slaapt slecht,
  • reflux,
  • een afplatting van de (achterzijde) van de schedel en
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose).

Wanneer behandelen?

Ook na een behandeling van tongriempje of lipbandje kan het nodig zijn, omdat er een verband is tussen het kaakgewricht en de eerste nekwervelgewrichtjes.

Bij een ouder kind kunnen de symptomen ook rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, scoliose, evenwichtsprobleem, slechte tot matige motoriekontwikkeling en tenenlopen zijn.

In combinatie met die symptomen kan gedragsproblematiek hier uit voortkomen. Gedragsproblemen zelf zijn natuurlijk geen indicatie voor kinder-manueel therapie.

Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om de verstoorde beweging te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw (schriftelijke) toestemming. Kinder-manueel therapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby ook overstrekt kan het behandeltraject wat langer duren. Er wordt altijd samengewerkt met een kinderoefentherapeut waarbij soms nog een aanvullende behandeling kan volgen.

Behandeling

Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om de verstoorde beweging te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw (schriftelijke) toestemming. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby ook overstrekt kan het behandeltraject wat langer duren.