Slaapproblemen

Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen of wordt het vroeg wakker? Hof heeft uw kind veel last van nachtmerries? Dan kan er gesproken worden van een slaapprobleem. Indien deze slaapproblemen langere tijd aanhouden heeft dit nadelige gevolgen voor het kind én de ouder(s).

Zo kunnen vermoeidheidsklachten, gedragsproblemen, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, sombere gedachten, angst, verminderde weerstand en hoofdpijnklachten optreden bij kinderen. En kunnen ook ouders klachten gaan ervaren doordat zij zelf een minder goed slaapritme kunnen aanhouden doordat hun kind problemen heeft met slapen.

Behandeling

Bij de start van de behandeling wordt de 24 uur van het kind (en het gezin) in kaart gebracht. Aan de hand daarvan wordt gekeken welke gebieden we kunnen beïnvloeden om het slaap-waakritme te verbeteren. Het slapen kun je beïnvloeden door onder andere het aanbieden van ritme, bewegingsactivatie, bewustwording en gewoonteverandering.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten om ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen door te informeren en praktische adviezen te geven.

Met de kinderen kan worden geoefend met het leren ontspannen en het loslaten van gedachten of het verbeteren van de sensorische informatieverwerking.

Samenwerking

Slaapproblemen kunnen veroorzaakt worden door een ongunstig avondritueel. Maar kan ook een gevolg zijn van moeilijk prikkels kunnen verwerken. Wij hebben zowel een slaapoefentherapeut als een sensorisch informatieverwerkingstherapeut in de praktijk, waardoor wij kinderen met slaapproblemen de beste ondersteuning vanuit zowel de slaapoefentherapie als de sensorische informatieverwerking kunnen bieden.

Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie. Kinderen van 0 tot 18 jaar (en hun ouders) kunnen bij slaapproblemen naar de slaapoefentherapeut. Slecht slapen bij kinderen komt vaak voor, ongeveer 30% van alle slaapproblemen komt voor bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Meer informatie

Wil je meer weten over slaapproblemen en hoe we je kunnen helpen? Neem dan contact op met onze praktijk.